Người lớn học từ đầu

 

THẬT BẤT NGỜ

ĐÂY LÀ NHỮNG ĐIỀU MÀ BẠN SẼ LÀM ĐƯỢC SAU MỘT THỜI GIAN NGẮN HỌC TẬP

Nếu bạn là một học viên mới hoàn toàn, thì đây là buổi học đầu tiên của bạn:

 

Sau một vài buổi học cách đọc nốt nhạc, giờ đây bạn đã đọc nốt được nhanh hơn và bắt đầu chơi những bản nhạc khó hơn lúc ban đầu. Đây là bài học trong tuần thứ 4 của bạn:

 

River flow in you

River flow in you

Fur Elise