TỰ TIN CÙNG CON HỌC PIANO Ở NHÀ

Nếu bạn tin rằng Cha Mẹ luôn là người đồng hành tuyệt vời của con, có thể hỗ trợ con học hỏi được nhiều điều – trong đó có cả việc “không tưởng” là giúp con học Piano thì CHÚC MỪNG BẠN, bạn đã đến đúng nơi.

Chương trình Zoom Miễn Phí hướng dẫn các cha mẹ có khởi đầu zero về âm nhạc, muốn con tiếp cận với piano bằng cách TỰ HỌC Ở NHÀ sẽ sớm diễn ra trong thời gian tới.

ĐĂNG KÝ để nhận thông báo khi chương trình được tổ chức.