PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG ĐỌC BẢN NHẠC PIANO

Nếu bạn là người mới học piano, hoặc đã học piano một thời gian nhưng vẫn cảm thấy vất vả  chậm chạp mỗi lần đọc bản nhạc thì đây là chương trình dành cho bạn.
Tham gia lớp học ONLINE hoàn toàn MIỄN PHÍ để biết cách CẢI THIỆN  NÂNG CAO kỹ năng đọc bản nhạc piano.
Bạn sẽ nhận được Email thông báo đường link tham dự khi đăng ký tại ô dưới đây: