Sinh nhật tháng 3

Bạn có biết những nhạc sỹ sinh vào tháng Ba? Đó là:

1.3.1810 – Frederic Chopin

4.3.1678 – Antonio Vivaldi

7.3.1875 – Joseph Maurice Ravel

14.3.1804 – Johann Strauss Sr.

18.3.1844 – Nikolai Rimsky-Kosakov

21.3.1685 – Johann Sebastian Bach

21.3.1839 – Modest Mussorgsky

22.3.1948 – Andrew Lloyd Webber

25.3.1881 – Bela Bartok

31.3.1732 – Franz Joseph Haydn