Nhảy tập thể – Video hướng dẫn

Để chuẩn bị cho phần nhảy ngẫu hứng tập thể trong Christmas Piano Party 2011, MusicIQ xin gửi tới các bạn học viên 3 đoạn video hướng dẫn:

* Hokey Pokey

* Monkey Dance

* Feliz navidad

Các bạn hãy xem & tập cùng những video này trước tại nhà nhé.

Lưu ý: Tại Party, động tác trong thực tế có thể khác đôi chút song về cơ bản vẫn sẽ giống so với những video này.

Nếu cảm thấy “chưa sẵn sàng”, bạn hãy click vào đây để “làm nóng tinh thần” nhé, ^^:

MusicIQ1     MusicIQ2     MusicIQ3     MusicIQ4     MusicIQ5