Ảnh học viên MusicIQ

Đây là những hình ảnh mà tôi rất thích. Các cô cậu bé trong ảnh và người chụp hình đều là những học viên của MusicIQ:

 

 

POST REPLY