Happy Birthday To You do ai sáng tác?

Có lẽ là giai điệu được hát nhiều nhất trên thế giới, “Happy Birthday to You” bắt đầu như một bài hát đơn giản cho các em học sinh. Được viết vào năm 1893 bởi hai chị em Mildred và Patty Hill, bài hát ban đầu được gọi là “Good Morning to All” –  có nghĩa như một lời chào từ giáo viên tới học sinh:

Good morning to you
Good morning to you
Good morning dear children,
Good morning to all.