Bạn đã từng hình dung “Hungarian dance” theo cách này?

Một giai điệu rất quen thuộc + Một đoạn phim cũ

Bạn thấy thế nào? 🙂